22 มีนาคม 2564 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
22 มีนาคม 2564 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
29 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ทดลองงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล
9 ธันวาคม 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์)
29 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
18 พฤษภาคม 2563 ขอขอบพระคุณร้านเฮงกี่ลำนารายณ์ที่ได้บริจาคเงินค่าห้องพิเศษ ICU ให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาล
27 มีนาคม 2563 ห้างทองชัยธานี บริจาคเงินเพื่อซ์้นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาล
25 มีนาคม 2563 ประกาศชาวอำเภอชัยบาดาลที่เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพฯและปริมณฑล
25 มีนาคม 2563 เพิ่งกลับมาบ้าน ทำตัวอย่างไรดี?
25 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลชัยบาดาล