รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ

เอกสารเพิ่มเติม รับสมัครพยาบาล19092562