ลูกศิษย์ และบุคลากรทางโรงพยาบาลชัยบาดาล ได้ร่วมรับอัฐิธาตุ “หลวงปู่สุวัฒน์ คมฺภีรปญฺโญ” กลับมาประดิษฐานไว้ที่ วัดถ้ำเขาปรางค์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี