มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและโรงพยาบาลชัยบาดาล จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก 2562