ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์)