ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม