ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับผู้ป่วย ชนิด 32 สไลด์

แผน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์