ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ รถพยาบาล ฯ