เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สโมสรไลออน ลำนารายร์,ลพบุรี,และสโมสรไลออนสากล ได้มอบเครื่องมือแพทย์กล้องส่องลำไส้ใหญ่ ราคา 2,500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลชัยบาดาล