ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล ฯ