ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาย เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาย เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ