ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย10G) งบเงินกู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย10G)