ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับผู้ป่วย ชนิด 32 สไลด์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับผู้ป่วย ชนิด 32 สไลด์