ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับผู้ป่วยชนิด 32 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์