ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และงานไฟฟ้าสื่อสาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น ฯ รพ.ชัยบาดาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา