ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)