ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ชัยบาดาล

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม