ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ชัยบาดาล

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม