5 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ รักษาความปลอดภัย
5 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ งานพาหนะ
30 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
1 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
7 มิถุนายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
19 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำห้องบัตร