30 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
1 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
7 มิถุนายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
19 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำห้องบัตร
30 ตุลาคม 2561 ประกาศรับสมัครงาน
29 สิงหาคม 2561 วิดีโอประชาสัมพันธ์Chaibadan Run 4 Health ครั้งที่ 1