1 ธันวาคม 2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
6 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
31 ตุลาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอชัยบาดาล ปีงบประมาณ 2563
25 ตุลาคม 2562 รับการประเมิณ HA
15 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก
11 ตุลาคม 2562 Dr.JILLร่วมทำบุญโรงทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
30 กันยายน 2562 แม่นิดสายบุญและคณะ บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ป่วย โรงพยาบสลชัยบาดาล
19 กันยายน 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ
5 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ รักษาความปลอดภัย
5 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ งานพาหนะ