25 ตุลาคม 2562 รับการประเมิณ HA
15 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก
11 ตุลาคม 2562 Dr.JILLร่วมทำบุญโรงทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
30 กันยายน 2562 แม่นิดสายบุญและคณะ บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ป่วย โรงพยาบสลชัยบาดาล
19 กันยายน 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ
5 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ รักษาความปลอดภัย
5 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ งานพาหนะ
30 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
1 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้