ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งสัญญาณภาพทางการแพทย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งสัญญาณภาพ ฯ