ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับผู้ป่วย ชนิดไม่น้อยกว่า 32 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ