ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปีงบประมาณ 63