นายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาชัยบาดาล ได้เข้าร่วมโครงการ ยกย่องพ่อดีเด่นประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และได้รับโล่ประกาศเกียติคุณพ่อดีเด่นระดับชุมชน