ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์