ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม