คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และคณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล ตามพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลชัยบาดาล