ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 6 ห้อง

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 6 ห้อง