ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ

  1. เลนส์แก้วตามเทียม จำนวน 430 ชิ้น 
  2. สารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 332 กล่อง