ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ปีงบประมาณ 63

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ปีงบประมาณ 63