ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563