ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกเกิด

ประกาศแผนเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันสำหรับทารก