ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม