ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อขอเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชิ้น

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อขอเข่าเทียม ฯ จำนวน 140 ชิ้น