ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ฯ